Drukarnia wielkoformatowa

drukujemy plakaty do formatu B0, rollupy,
banery, naklejki i wiele innych druków.

Rollupy

oferujemy w dwóch wersjach: STANDARD
oraz LUX.
Każdy drukowany w najwyższej rozdzielczości.

Drukujemy m.in. dla:
Dane firmy

D.H.R. Kontakt Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
97-400 Bełchatów

NIP: 769-209-96-78
Regon: 100245230

Rachunek bankowy: PKO BP S.A. O/Bełchatów, 86 1020 3958 0000 9602 0096 5939 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000266242
Kapitał zakładowy PLN 70 000

Realizacja - dział (technologie informatyczne)