Drukarnia wielkoformatowa

drukujemy plakaty do formatu B0, rollupy,
banery, naklejki i wiele innych druków.

Rollupy

oferujemy w dwóch wersjach: STANDARD
oraz LUX.
Każdy drukowany w najwyższej rozdzielczości.

Drukujemy m.in. dla:
Regulamin drukarni
 1. Drukarnia cyfrowa D.H.R. Kontakt Sp. z o.o. nie zwraca niezamówionych materiałów (dotyczy to także nośników),
 2. koszt projektów podanych przy danej usłudze dotyczy wydruku w naszej drukarni. Jeżeli klient będzie chciał wykorzystać projekt gdzie indziej - koszt projektu wynosi odpowiednio:
  1. wizytówka jednostronna - 60zł., dwustronna - 80zł.
  2. plakat - 100zł.
  3. ulotka jednostronna - 80zł., dwustronna - 120zł.
  4. bloczek firmowy jednostronny - 50zł., dwustronny - 90zł.
  5. baner reklamowy - 100-200zł. w zależności od wielkości oraz skomplikowania grafiki,
  6. rollup - 100zł.
  7. przypinka na agrafce - 50zł.
 3. terminy realizacji zamówień dotyczą dni roboczych (nie należą do nich sobota, niedziela, święta oraz inne dni wolne od pracy),
 4. termin realizacji zlecenia liczy się od chwili otrzymania gotowego
  i zatwierdzonego przez drukarnię projektu graficznego lub od chwili akceptacji przez klienta wykonanego przez naszą drukarnię projektu,
 5. pliki do druku należy przygotować według specyfikacji oraz informacji zawartych w dziale "jak przygotować pliki". Drukarnia cyfrowa D.H.R. Kontakt Sp. z o.o. nie odpowiada za niepoprawnie przygotowane przez zamawiającego pliki do druku, tymsamym zlecający nie może złożyć na tej podstawie reklamacji. Drukarnia cyfrowa D.H.R. Kontakt Sp. z o.o. drukuje oraz docina dostarczone przez zamawiającego materiały w takiej postaci w jakiej je otrzymała.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający oświadcza iż zapoznał się z niniejszym regulaminem - ogólnymi warunkami wykonania usług i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez odpowiedni Sąd
w Bełchatowie.

Realizacja - dział (technologie informatyczne)