Drukarnia wielkoformatowa

drukujemy plakaty do formatu B0, rollupy,
banery, naklejki i wiele innych druków.

Rollupy

oferujemy w dwóch wersjach: STANDARD
oraz LUX.
Każdy drukowany w najwyższej rozdzielczości.

Drukujemy m.in. dla:
Regulamin drukarni
 1. Drukarnia F.H.U. RPNET. nie zwraca niezamówionych materiałów (dotyczy to także nośników),
 2. koszt projektów podanych przy danej usłudze dotyczy wydruku w naszej drukarni. Jeżeli klient będzie chciał wykorzystać projekt gdzie indziej - koszt projektu wynosi odpowiednio:
  1. wizytówka jednostronna - 60zł., dwustronna - 80zł.
  2. plakat - 100zł.
  3. ulotka jednostronna - 80zł., dwustronna - 120zł.
  4. bloczek firmowy jednostronny - 50zł., dwustronny - 90zł.
  5. baner reklamowy - 100-200zł. w zależności od wielkości oraz skomplikowania grafiki,
  6. rollup - 100zł.
  7. przypinka na agrafce - 50zł.
 3. terminy realizacji zamówień dotyczą dni roboczych (nie należą do nich sobota, niedziela, święta oraz inne dni wolne od pracy),
 4. termin realizacji zlecenia liczy się od chwili otrzymania gotowego
  i zatwierdzonego przez drukarnię projektu graficznego lub od chwili akceptacji przez klienta wykonanego przez naszą drukarnię projektu,
 5. pliki do druku należy przygotować według specyfikacji oraz informacji zawartych w dziale "jak przygotować pliki". Drukarnia F.H.U. RPNET nie odpowiada za niepoprawnie przygotowane przez zamawiającego pliki do druku, tymsamym zlecający nie może złożyć na tej podstawie reklamacji. Drukarnia F.H.U. RPNET drukuje oraz docina dostarczone przez zamawiającego materiały w takiej postaci w jakiej je otrzymała.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający oświadcza iż zapoznał się z niniejszym regulaminem - ogólnymi warunkami wykonania usług i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez odpowiedni Sąd
w Bełchatowie.

Realizacja - dział (technologie informatyczne)